Topicus in de Zorg

 

InterAct ZBC

> Totaaloplossing voor uw ZBC

Interact ZBC biedt uw kliniek naast een volledig webbased ‘NextGen’ EPD met volledige DOT & DBC-declaratie ondersteuning en faciliteert tevens uw volledige multidisciplinaire planningsproces.

Interact ZBC is de totaal oplossing voor uw ZBC. Functionaliteiten als planning, patient- en medischinhoudelijke registraties worden integraal aangeboden.

Daarnaast zijn alle functionaliteiten ontworpen in nauwe samenspraak met eindgebruikers.

Meer informatie >

 

 

InterAct MDC

> Verbetering dienstverlening voor laboratoria en medisch diagnostische centra (MDC)

InterAct MDC bestaat uit een aantal oplossingen die de processen binnen de medische diagnostiek verbeteren.
Met InterAct MDC/TeleDia wordt het uitvoeren en beoordelen van functionele onderzoeken geoptimaliseerd. Het gehele proces vindt op diverse locaties/prikposten evenals de beoordeling volledig via een beveiligd netwerk plaats.
InterAct MDC/TelePlan zorgt voor een optimale allocatie van resources d.m.v. volledige protocol-ondersteuning.
Uitslagen zijn voor huisartsen direct online in te zien via InterAct MDC/TeleView.
Meer informatie >

 

Onatal InterAct

> Zorgketen EPD Verloskunde

Het Onatal InterAct EPD Verloskunde richt zich op de transmurale verloskundige zorgketen. In het Onatal InterAct EPD Verloskunde kunnen verschillende disciplines samenwerken in één dossier. De gezamenlijke dossiervorming zorgt voor betere zorg.

Belangrijk binnen het Onatal InterAct EPD Verloskunde zijn de volgende kenmerken:

  • Alle relevante informatie in één dashboard over een patiënt
  • Tonen van alle informatie, ook uit andere relevante systemen
  • Gestructureerde vastlegging van gegevens via een zorgpad (o.a. PRN en Peridos)
  • Gebruik van open standaarden voor de koppeling met systemen van derden
  • Naadloze integratie echo en CTG
  • Correspondentie module
Meer informatie >